ความแห้งแล้ง

การตั้งครรภ์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมากมายในร่างกายของผู้หญิงไม่เพียง แต่ในระหว่างตั้งครรภ์ แต่หลังคลอดบุตร ช่องคลอดเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ...

เด็กหญิงอายุ 10 ปีให้กำเนิดที่สเปน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เด็กหญิงอายุ 10 ปีให้กำเนิดทารกน้ำหนัก 2.9 กิโลกรัม ใน Jerez (ภาคใต้ของดาลูเซีย), สเปน, ตามที่หน่วยงานด้านสุขภาพในภูมิภาคการเกิดเกิดขึ้นในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2010...