ibuprofen

ไม่มีฝันร้ายที่เลวร้ายยิ่งไปกว่าการตื่นขึ้นมาด้วยตะคริวที่น่ากลัวหรือถูกรบกวนในระหว่างการประชุมที่สำคัญหรือกับเพื่อนของคุณ

โชคดีที่มีทางเลือกมากมายที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณและวิธีที่ร่างกายของคุณทนต่อยาซึ่งเป็นที่รู้จักและใช้งานได้ดีที่สุด:

 

ibuprofen

สารนี้มีผล desinflamante ซึ่งในเวลาเดียวกันช่วยลดความเจ็บปวด เมื่อมีเลือดออกในระหว่างรอบประจำเดือนการอักเสบเป็นกระบวนการปกติที่น่ารำคาญมาก

ibuprofen, diclofenac หรือ naproxen เป็นยาเม็ดโคลิคที่พบได้บ่อยและมีประสิทธิภาพมากกว่า

 


ยาวิดีโอ: Ibuprofen Is it Safe Medical Course (ตุลาคม 2020).