การปลูกถ่ายคืออะไร?

สามปีที่ผ่านมาฉันเริ่มรู้สึกแย่ฉันไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปไตของฉันไม่สามารถกรองเลือดได้ดีหรือกำจัดสารพิษดังนั้นฉันจึงไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้ "

จากข้อมูลของ Cenatra ในปี 2555 มีผู้บริจาคอวัยวะ 3.6 คนเนื่องจากการเสียชีวิตของสมองและในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 4.5 ผู้บริจาคต่อล้านคน

ในขณะที่การปลูกถ่ายเพิ่มขึ้นจาก 3 พัน 988 ในปี 2012 เป็น 4 พัน 938 ในปี 2017