หนุ่มสาว

อาการในมนุษย์

นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษค้นพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใหม่ (STD) ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วระหว่างชายและหญิงเตือนการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารระบาดวิทยา มีการศึกษาว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใหม่มีบทบาทสำคัญในการมีบุตรยากและการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือไม่ ค้นหาความเสี่ยงของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใหม่นี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม