อาการที่เกิดจากการไหลเวียนไม่ดี
ร่างกาย

อาการที่เกิดจากการไหลเวียนไม่ดี

หัวใจ ถัดจากระบบไหลเวียนเลือด มันเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของการทำงานของร่างกาย เพราะผ่านเลือดพวกมันให้ออกซิเจนและสารอาหารแก่เซลล์ทุกส่วนของร่างกายในขณะเดียวกันก็รวบรวมวัสดุเหลือทิ้งจากพวกเขา ... อย่างไรก็ตามบางครั้งกระบวนการนี้อาจถูกขัดจังหวะนำไปสู่ การไหลเวียนไม่ดี

การไหลเวียนไม่ดี มันไม่ได้อยู่ในตัวของมันเองเป็นโรค แต่เป็นผลมาจากปัญหาสุขภาพ ตัวอย่างเช่นโรคหลอดเลือดส่วนปลายความผิดปกติที่มีผลต่อหลอดเลือดนอกหัวใจ " คำแนะนำด้านสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

 

อาการที่เกิดจากการไหลเวียนไม่ดี

เงื่อนไขหลายประการสามารถนำไปสู่ การไหลเวียนไม่ดี สาเหตุหลักคือ: โรคอ้วน, เบาหวาน, โรคหัวใจและปัญหาหลอดเลือด

บทความที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ของคุณมีอิทธิพลต่อ ...

วิวัฒนาการด้วยความคิด

รู้ปฏิกิริยาของร่างกาย!