การปรับตัว

ทุกคนในบางจุดที่เราเผชิญ การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรา . จากการย้ายสถานที่ที่เราอาศัยอยู่ทำงานโรงเรียนเพื่อนคู่สามีภรรยาหรือแม้กระทั่งนิสัย แต่เพื่อปรับตัวให้ประสบความสำเร็จต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างไร

ยาวิดีโอ: ทฤษฎีการปรับตัวของรอย PBRU (กันยายน 2020).