นอกเหนือจากรูปลักษณ์

ทุกวันที่คุณเห็นมันและบางครั้งถึงกับไม่แยแสบางครั้งมีความโศกเศร้าและความเกลียดชัง; อย่างไรก็ตามทำไมการมองภาพสะท้อนของเราและพูดกับมันจึงยากเหลือเกินที่จุดใดกลายเป็นศัตรู

 

นอกเหนือจากการใช้ชีวิตในสังคมที่ไม่ยอมรับ "ข้อบกพร่องทางร่างกาย" หรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับศีลความงามที่สร้างขึ้นมองตัวเองในกระจกเงาเราเผชิญกับความฝันที่ไม่เกิดขึ้นจริง เราไม่ต้องการเป็นเช่นนั้น "เขากล่าว สัมภาษณ์ GetQoralHealth นักจิตวิทยา Fanny Franco

คุณอาจสนใจ: ตั้งครรภ์ที่หน้ากระจก


ยาวิดีโอ: พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ หลายรูปองค์ตั้งแต่สมัยพุทธกาล (กันยายน 2020).